Jesteś tu:

Niewielkie miasteczko Virton w Belgii i szkoła ARNO Virton. W czym tkwi źródło sukcesu szkoły do której dojeżdża młodzież z Francji, Luxemburga, Belgii?

Prasa - TN 2015-03-18

Ostatnie spotkanie w ramach dwuletniego projektu Comenius Bibliotecas Escolares odbyło się w 11 tys. miejscowości Virton w Belgii. Gospodarzem spotkania była szkoła: ARNO Virton (Królewskie Atheneum) Nestora Outer.

Szkoła bardzo skromnie wyposażona i wymagająca pilnych remontów a jednak dojeżdża do niej ze znacznych odległości (30-40 km) młodzież z Francji, Luxemburga i Belgii. Źródłem sukcesu i popularności szkoły jest grupa 4-5 nauczycieli, którzy potrafili powiązać artystyczny profil szkoły z patronem Nestorem Outer (malarz) oraz z możliwościami jakie dają projekty unijne (m.in. projekty Comenius, projekty artystyczne). Co ciekawe w gronie tych nauczycieli tylko jedna osoba potrafi pisać projekty Comenius na poziomie gwarantującym powodzenie w ubieganiu się o dofinansowanie unijne. Nguyen Anh (pochodząca z Wietnamu), wszechstronnie uzdolniona nauczycielka języka hiszpańskiego, absolwentka konserwatorium muzycznego, potrafiła zarazić swoimi pasjami władze miasta, dyrekcję szkoły i zaprzyjaźnionych nauczycieli. Dzięki jej pasji szkoła cieszy się olbrzymią popularnością w Regionie Walońskim (płd Belgii).

Wsparcie i życzliwość władz miasta, dyrekcji szkoły, sprawiło, że ta grupa nietuzinkowych nauczycieli zaskakuje pomysłami i tworzy w szkole atmosferę sprzyjającą rozwojowi uzdolnień artystycznych młodzieży. O estymie jaką cieszą się ci nauczyciele mieliśmy okazję przekonać się podczas spotkania z Burmistrzem miasta Virton.

W ostatnim dniu naszego pobytu uczestniczyliśmy w koncercie jaki zorganizowała szkoła ARNO Virton dla mieszkańców miasta. Podczas 3 godz. koncertu podsumowującego projekt, przekonaliśmy się jak mieszkańcy Virton cenią sobie pracę szkoły, nauczycieli. Owacje, wywoływanie nauczycieli po imieniu, było najlepszą nagrodą dla nieszablonowej pracy nauczycieli. Nauczycieli, którzy wspólnie z młodzieżą przygotowali humorystyczną podróż po świecie sztuki. W koncercie pt. Kabaret na zmianę występowali uczniowie i .... nauczyciele, którzy wykazali się nie tylko wspaniałymi zdolnościami wokalnymi, tanecznymi ale i kabaretowymi.

Codzienna praca nad projektem, długie wieczorne dyskusje nauczycieli z Gran Canaria, Lemgo, Rataj i Virton stały się intelektualną przygodą w nowoczesne pojmowanie funkcji szkoły. Raport końcowy nie był już pustym dokumentem, który każdy z partnerów musi wypełnić. Okazało się, że praca nad problemem wolności słowa, myśli i funkcji bibliotek szkolnych pozwoliła młodzieży na wymianę doświadczeń, pokonanie granic własnych uprzedzeń, środowiskowych stereotypów.

Projekt pozwolił młodzieży na zdobycie umiejętności selekcjonowania nadmiaru informacji, uczył samodzielności analizy zdarzeń politycznych, społecznych. Pomocne okazały się analizy twórczości Marqueza, Kapuścińskiego czy belgijskiego komiksu Tien Tien. Seminaria, spotkania z dziennikarzami z Las Palmas, Poznania, Bielefield czy Brukseli, pokazały rolę i siłę informacyjnego przekazu.

Młodzież analizowała sugestywne opisy Marqueza, relacje z podróży Kapuścińskiego i zastanawiała się jak to możliwe, by we współczesnym świecie niewielka karykatura była wystarczającym powodem dla fanatyków religijnych do krwawego zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo w Paryżu? Czy taka jest cena wolności? Nie ma tu prostych odpowiedzi na te pytania. Każdy z uczestników projektu sam musi znaleźć sobie odpowiedź na pytanie jak zmienić musi się świat, mentalność ludzi, by potrafili skorzystać z wolności jaką daje dostęp do prawdziwej informacji. Pytania te wracały podczas zwiedzania Muzeum Wojny w Bastogne, gdzie historię krwawej walki o Ardeny opowiadały cztery fikcyjne postacie: żołnierz amerykański, niemiecki oraz dwoje Belgów nauczycielka i 13 letni uczeń. Każdy z nich miał inne spojrzenie na wojenne fakty. Czym więc jest wolność i prawdziwa informacja?

Projekt był również kopalnią wiedzy dla uczestniczących w nim nauczycieli. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że te miasteczka, regiony, szkoły, które otworzyły się na szanse jakie niesie zjednoczona Unia Europejska, potrafią rozwijać się, przyciągać turystów, młodzież do szkół.

Na Wyspach Kanaryjskich w niewielkiej miejscowości Aguimes śmiała polityka władz lokalnych w zakresie rozwoju, potrafiła przekształcić senne miasteczko w atrakcję turystyczną. Postawiono na infrastrukturę turystyczną, wzbogacenie miasteczka w słynne już w całej Europie figury prostych ludzi i zwierząt zastygłych w brązie w codziennych pracach. Podobnie zatrudnienie w szkole IES Joaquin Artiles na stanowisku z-cy dyrektora pisarza, humanistę, konesera regionalnej kultury, sprawiły, że o projekty z tą szkołą ubiegają się szkoły z całej Europy. Zyskuje młodzież, która dzięki projektom ma możliwość po raz pierwszy w życiu wydostać się z wyspy na kontynent, zyskują lokalne władze bo młodzież staje się najlepszą promocją regionu.

Podobne refleksje towarzyszyły nam w Virton w Belgii, gdzie pozyskanie jednej nauczycielki, pełnej pasji, uzdolnień, potrafiło odmienić miejsce szkoły na regionalnym rynku edukacyjnym. Doświadczenie zdobyte podczas tego projektu sprawiło, że szkoła ta może już teraz wybierać w ofertach co do kolejenych projektów edukacyjnych.

Dla polskich nauczycieli projekt ten to nie tylko olbrzymie wyzwanie organizacyjne. To również wyzwanie dla goszczących młodzież zagraniczną rodzin naszych nauczycieli, to również potrzeba przebudowania lokalnej świadomości co do znaczenia i roli projektów Comenius, które zbyt często postrzegane są prawie wyłącznie w kategoriach turystycznych podróży a nie wartościowych projektów edukacyjnych. Książkowym wręcz przykładem jest Hiszpania, która 3-2 lata temu z trudem uzyskiwała wystarczającą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym projektów Comenius. Zdecydowana polityka władz oświatowych i samorządowych, pozwoliła w ciągu 1-2 lat wyszkolić i przekonać większosć szkół do podjęcia wysiłku w ubieganiu się o środki unijne na projekty szkolne. Efekt widoczny był w ostatnim rozdaniu środków unijnych na projekty Comenius (zastąpione obecnie przez projektu Erasmus+). Przy rekordowej licznie wniosków z całej Europy Hiszpania przodowała.

Znamienne więc pozostaje przesłanie towarzyszące naszemu projektowi - Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji. Nowoczesne pojmowanie współczesnej roli bibliotek szkolnych sprawia, że stają się one nie tylko miejscem wypożyczania książek. Stają się wirtualnym oknem łączącym pojedyńcze szkoły w sieć współpracujących ze sobą szkół, miejscem twórczych debat nad wolnością słowa, miejscem rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży. Takie pojmowanie roli bibliotek sprawia, że nikną mury wyznaczające granicę bibliotek na rzecz europejskiej przestrzeni w której jest miejsce dla światłych i wykształconych młodych Europejczyków. 

 ==> F.Wyrwa ZSLG Rataje

Translator

English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish