Jesteś tu:

Leben und Arbeiten in Europa - gestern, heute, morgen

Życie i praca w Europie - wczoraj, dziś i jutro. 

Partnerzy projektu: szkoła Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg (Niemcy-Detmold) i Nuestra Senora de Montension w Palma de Mallorca (Hiszpania) i ZSLG Rataje. Projekt trwał dwa i pół roku (2010 - 2012). W tym okresie uczniowie realizowali zadania określone w projekcie Życie i praca w Europie - wczoraj, dziś, jutro.

Oprócz historycznych aspektów UE, uczniowie analizowali możliwości dalszego kształcenia na poziomie szkoły średniej i studiów w swoim kraju i w krajach partnerów projektu.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 16 - 23 marca 2011 r. w Palma de Mallorca. Przygotowując się do spotkania uczniowie opracowali prezentacje przedstawiające powstawanie i znaczenie UE z perspektywy trzech krajów uczestniczących w projekcie. Przedstawili w nich wpływ ważnych narodowych osobistości ze świata polityki, gospodarki, nauki i kultury. Wyniki zostały przedstawione podczas spotkania w Palma de Mallorca. Na ich podstawie uczniowie stworzyli wspólną oś czasu dla rozwoju UE. Uczniowie z Colegio de Montesión przedstawili swoim partnerom hiszpański system oświaty oraz możliwości studiowania dla obcokrajowców w Hiszpanii w dziedzinach medycyna, prawo, architektura i biznes.

Drugie spotkanie odbyło się w Detmold w okresie 21-28 września 2011. Podczas spotkania młodzież niemiecka przedstawiła niemiecki system kształcenia w tym zasady szkolenia pracowników zakładów przemysłowych, rzemiosła, administracji, biznesu, architektury i medycyny. W tym kontekście, dwóch studentów z WEIDMULLER (spółdzielnia edukacyjna - inżynieria przemysłowa) opowiadali o swoich doświadczeniach.

W styczniu 2012 roku, możliwości dalszego kształcenia dla obcokrajowców zaprezentowała grupa polska podczas spotkania w Ratajach. Głównym tematem spotkania były rozważania nad przyszłością rozwoju edukacji w UE. Uczniowie z trzech krajów ppodzieleni zostali na cztery główne ugrupowania polityczne Parlamentu Europejskiego (EPP, S & D, ALDE, ECR). Uczniowie stworzyli Młodzieżowy Parlament Europejski i na drodze wspólnych debat wypracowali ciekawe pomysły dla Edukacji Bez Granic w Zjednoczonej Europie. Propozycje (np. renty strukturalne, dotacje państwowe do tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi, itp.) wypracowano w drodze rezolucji parlamentarnej. W drodze głosowania wybrano najlepszą ideę. Debata została udokumentowana w postaci filmu. Zebrane podczas trzech spotkań wyniki pracy uczniów co do możliwości szkolenia i studiowania w innych krajach opracowano w formie przewodnika dla młodzieży. Przewodnik zawiera informacje na temat systemów edukacyjnych w krajach uczestników projektu oraz możliwości kształcenia i kierunki studiów dla obcokrajowców. Zawiera również porady dla studentów z zagranicy, w szczególności dotyczące doskonalenia umiejętności językowych, możliwości finansowania, wymaganych dokumentów oraz istotnych wskazówek na znalezienie mieszkania.

 

Translator

English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish